Tuyển dụng

Tên công việc Nơi làm việc Hạn nộp Tình trạng
TUYỂN DỤNG KINH DOANH DỰ ÁN – PHÒNG KINH DOANH CÔNG NGHIỆP Ngày đăng tin: 25/10/2017 Hà Nội Ứng tuyển
TUYỂN DỤNG PHÓ PHÒNG TÀI CHÍNH – KẾ TOÁN TỔNG HỢP Ngày đăng tin: Hà Nội Ứng tuyển
Tuyển dụng Trưởng chi nhánh và kế toán tại chi nhánh Thủ Đô Viên Chăn- Lào Ngày đăng tin: 05/10/2017 Viên Chăn- Lào Ứng tuyển
Tuyển dụng Trưởng chi nhánh và kế toán tại chi nhánh Oudomxay- Bắc Lào Ngày đăng tin: Oudomxay- Bắc Lào Ứng tuyển
Tuyển dụng Phó phòng kinh doanh – Phòng Kinh doanh công nghiệp Ngày đăng tin: 19/06/2017 Hà Nội 15/7/2017 Ứng tuyển
Tuyển dụng Nhân viên thủ kho Ngày đăng tin: 12/06/2017 Hà Nội 1/06/2017 Ứng tuyển
Tuyển dụng kế toán Chi nhánh Điện Biên Ngày đăng tin: Điện Biên 1/06/2017 Ứng tuyển
Tuyển dụng trưởng Chi nhánh Quảng Ninh Ngày đăng tin: Quảng Ninh 1/6/2017 Ứng tuyển
Tuyển dụng Nhân viên kinh doanh chi nhánh Đà Nẵng Ngày đăng tin: 09/06/2017 Đà Nẵng 1/6/2017 Ứng tuyển
Tuyển dụng nhân viên cơ điện Ngày đăng tin: Hà Nội 1/6/2017 Ứng tuyển