Các phòng ban

Kinh doanh nội địa

Mr. Trần Tâm Đức –  Phụ trách kinh doanh 

Di động: +84. 914 616 357

Email: ductt@sonha.com.vn

 

 

Kinh doanh Xuất khẩu

Ms. Nguyễn Thị Tuyết Mai – Trưởng nhóm Kinh doanh

Di động: + 84 383.945.639

Email: kathy.nguyen@sonha.com.vn