giá trị văn hóa

Tầm nhìn

Trở thành Công ty chuyên cung cấp các sản phẩm thép không gỉ tiêu chuẩn tốt nhất đáp ứng mọi yêu cầu khách hàng; với vị trí số 1 Việt Nam về sản phẩm ống; định hướng trở thành công ty đa quốc gia, dựa trên nền tảng phát triển bền vững về hiệu quả, con người và trách nhiệm xã hội.Trách nhiệm xã hội của SSP:

  • Giữ gìn và phát triển bản sắc văn hóa công ty
  • Bảo vệ quyền lợi cho người lao động. Chống tham nhũng
  • Tạo điều kiện làm việc thuận lợi cho người lao động
  • Thu hẹp khoảng cách nhân viên và lãnh đạo
  • Vì lợi ích cộng đồng. Bảo vệ môi trường

Sứ mệnh công ty

Sơn Hà SSP Việt Nam tập trung phát triển con người và ứng dụng công nghệ để cung cấp đa dạng các sản phẩm thép không gỉ tiêu chuẩn tốt nhất với chất lượng dịch vụ hoàn hảo nhất đến khách hàng. Mục tiêu đến năm 2021 sẽ trở thành công ty đa quốc gia và là nhà cung cấp sản phẩm ống thép không gỉ số 1 tại Việt Nam. Chúng tôi cam kết hoạt động dựa trên nguyên tắc minh bạch, liêm chính, đảm bảo hiệu quả và phát triển bền vững

giá trị cốt lõi

Giá trị cốt lõi của Công ty TNHH MTV Sơn Hà SSP được tóm tắt bằng 4 chủ đề: Chất – Nhân – Sáng tạo – Cam kết
CHẤT
• SSP đặt chữ TÍN lên hàng đầu, bảo vệ sự tín nhiệm của đối tác và các bên liên quan như bảo vệ danh dự của chính mình.

• SSP đảm bảo thực thi đúng và cao hơn các cam kết của mình với khách hàng, đối tác;đặc biệt là các cam kết về chất lượng sản phẩm – dịch vụ và tiến độ thực hiện.
• SSP chăm sóc khách hàng bằng sự tự nguyện; từng CBCNV hiểu rõ sứ mệnh phục vụ của mình. SSP đặt chất lượng là nền tảng của thành công, coi sự hài lòng của khách hàng đối với những sản phẩm, dịch vụ do SSP cung cấp là kim chỉ nam và thước đo cho sự phát triển
* SSP đề cao tính tiên phong, cam kết hoàn thành nhanh hơn và đúng các mục tiêu nhưng vẫn đảm bảo chất lượng.
NHÂN
• SSP xây dựng các mối quan hệ với khách hàng, đối tác, đồng nghiệp, nhà đầu tư và xã hội bằng sự hợp tác và thiện chí
• Người lao động là tài sản quý giá nhất. SSP xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp với đội ngũ nhân sự năng động, sáng tạo và nhân văn; áp dụng các chính sách phúc lợi vượt trội và cơ hội phát triển công bằng cho tất cả CBCNV.
• SSP mong muốn xây dựng một đội ngũ nhân sự tinh gọn, có đủ cả Tâm, Đức và Tài, nơi mỗi thành viên đều là những nhân tố xuất sắc trong lĩnh vực công việc của mình.
• SSP coi trọng “Đào tạo và Tự đào tạo” trong nội bộ Công ty.
SÁNG TẠO
• SSP coi sáng tạo là sức sống, là đòn bẩy phát triển, nhằm tạo ra giá trị khác biệt trong các hoạt động và giá trị nổi bật trong sản phẩm – dịch vụ.
• SSP khuyến khích sáng tạo, cải tiến, ứng dụng những tiến bộ khoa học, kỹ thuật và công nghệ vào quản lý, sản xuất, kinh doanh; luôn chủ động cải tiến, nâng cao chất lượng sản phẩm – dịch vụ.

.CAM KẾT
•  SSP cam kết tất cả hoạt động của công ty thượng tôn pháp luật và duy trì đạo đức nghề nghiệp, đạo đức xã hội ở tiêu chuẩn cao nhất.
• SSP coi trọng khách hàng và luôn lấy khách hàng làm trung tâm.
• SSP cam kết minh bạch, liêm chính trong mọi hoạt động của công ty hướng tới sự hiệu quả và phát triển bền vững